elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 25.02.2024

Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Oprócz tego społeczność szkoły dokłada wszelkich starań, aby osiągać także w szczególności następujące cele:

1)    kształcenie uczniów w zakresie podstaw programowych dla jak najskuteczniejszego przyswajania wiedzy, umiejętności jej wykorzystania w życiu codziennym oraz formowania u uczniów postaw jej uzupełniania przez całe życie i efektywnego wykorzystania w codziennym działaniu;

2)    wychowywanie uczniów na rozważnych, świadomych i tolerancyjnych obywateli, przejawiających się aktywną postawą wobec własnego państwa, wrażliwych na krzywdę innego człowieka, asertywnych wobec zachowań innych, a także świadomych swego miejsca i przypisanej im roli w społeczeństwie;

3)    wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

4)    stosowanie wobec uczniów dyskretnych form opieki intelektualnej, osobowościowej
i materialnej, gwarantujących im komfort funkcjonowania w szkolnej społeczności, ale też w środowisku koleżeńskim i rodzinnym;

5)    rozwijanie u uczniów miłość do ojczyzny, dumę z tradycji i kultury narodowej;

6)    kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur, religii i tradycji;

7)    doskonalenie metod formacji uczniów dla życia w sposób zgodny ze środowiskiem naturalnym, przy poszanowaniu prawa własnego i innych do życia w otoczeniu wolnym od elementów niebezpiecznych dla zdrowia i zagrażających zdrowiu człowieka;

8)    kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych;

wspieranie rodziców/ opiekunów prawnych – zwanych dalej „rodzicami” w wykonywaniu ich obowiązku wychowania dziecka.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Łucja Bobek
Wprowadził informację: Łucja Bobek
Edytował informację: Łucja Bobek
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.12.2021
Data udostępnienia informacji: 13.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2021
Liczba wyświetleń: 340
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.12.2021
04:06:57
edycja
Łucja Bobek
Cele i zadania szkoły
13.12.2021
04:06:08
dodanie
Łucja Bobek
Cele i zadania szkoły