elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 25.02.2024
Jesteś tutaj:

RODO

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu jest Dyrektor Szkoły
41-936 Bytom ul. Suchogórska 98

Dane kontaktowe Inspektora IOD; Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu ul. Suchogórska 98,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl


Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);
5. dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;
6. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa
niezbędne;
7. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą,
wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo
cofnięcia zgody w każdym momencie.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Łucja Bobek
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 21.10.2022
Liczba wyświetleń: 396
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
21.10.2022
12:11:34
edycja
Łucja Bobek
Dokumenty
07.12.2021
04:26:59
edycja
Łucja Bobek
Doumenty