elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 25.02.2024

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Akta osobowe pracowników szkoły
/2014-09-17 18:58:38/
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. (Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Arkusze ocen uczniów
/2014-09-17 18:56:48/
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Dzienniki lekcyjne
/2014-09-17 18:53:59/
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
/2014-09-17 18:55:26/
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Księga Dzieci
/2014-09-17 18:52:17/
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
Opis: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Księga Dzieci
/2014-09-17 18:50:33/
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
Opis: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Księgi inwentarzowe środków trwałych
/2014-09-17 18:41:58/
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami)
Opis: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
/2014-09-17 16:57:25/
Komórka prowadząca: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z póź. zm.).
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Rejestr Legitymacji Szkolnych
/2014-09-17 16:50:02/
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 14 marca 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami)
Opis: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Rejestr wypadków uczniów
/2014-09-17 16:16:37/
Komórka prowadząca: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. Nr 6 z 22.01.2003 r. poz. 69 ze zmianami)
Opis: Rejestr
Udostępnianie: Dyrektor szk

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Łucja Bobek
Wprowadził informację: Łucja Bobek
Edytował informację: Łucja Bobek
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 07.12.2021
Data udostępnienia informacji: 07.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021
Liczba wyświetleń: 323
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.12.2021
04:36:39
edycja
Łucja Bobek
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
07.12.2021
04:35:24
dodanie
Łucja Bobek
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA